Aktualności - archiwum

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 25 marca / poniedziałek / 2009r.

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tczewie odbędzie się w dniu 25 marca / poniedziałek / 2009r. na godz. 17:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.


Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem opisowym z wykonania budżetu miasta za
rok 2008.
2. Przyjęcie harmonogramu prac i terminów związanych z przygotowaniem wniosku o
udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta.
3. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta.
4. Zapoznanie z projektami uchwał na sesję marcową.
5. Sprawy bieżące.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2009 12:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 2819
20 marca 2009 12:09 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.