Aktualności - archiwum

Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tczewie - 16 marca / poniedziałek / 2009r.

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tczewie odbędzie się w dniu 16 marca / poniedziałek / 2009r. na godz. 17:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.


Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem opisowym z wykonania budżetu miasta za
rok 2008.
2. Przyjęcie harmonogramu prac i terminów związanych z przygotowaniem wniosku o
udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta.
3. Skierowanie wniosku do Komisji Rady dotyczącego wydania opinii w sprawie
przedstawionego przez Prezydenta sprawozdania z wykonania budżetu miasta za
2008 r.
4. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta.
5. Zapoznanie z projektami uchwał na sesję marcową.
6. Sprawy bieżące.

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 marca 2009 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 2771
09 marca 2009 14:48 (Agnieszka Przyłucka) - Utworzenie dokumentu.