Petycje - Rada Miejska

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Petycja nr 3/2019 w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Dnia 23 sierpnia 2019 r. do Biura Rady Miejskiej wpłynęła petycja przekazana przez Prezydenta Miasta, od radcy prawnego firmy Casus Noster Kancelaria Radcy Prawnego Konrada Cezarego Łakomego w sprawie wprowadzenia i stosowania przez radnych miejskich Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. Powyższa petycja wpłynęła do Urzędu Miejskiego...

Petycja nr 1/2019 w sprawie przystąpienia do zmiany zapisów MPZP dla „Osiedla Dominiki”, a w szczególności dla działki nr 50/6 oraz 50/8 i ustalenia dla działek numer 50/6 oraz 50/8 oraz numerów 212/35 oraz 212/34 wspólnego przeznaczenia: tereny zielone i rekreacyjne z możliwością wydzielenia kilku miejsc parkingowych.

1. Dnia 18 marca 2019 r. do Biura Rady Miejskiej wpłynęła petycja Pani Dominiki Thomas, występującej jako przedstawiciel mieszkańców osiedli "Dominiki" oraz "Kolejarz" w Tczewie, w sprawie przystąpienia do zmiany zapisów MPZP dla „Osiedla Dominiki”, a w szczególności dla działki nr 50/6 oraz 50/8 i ustalenia...

Petycja nr 3/2017 z dnia 21 września 2017 r. dotycząca przyznania prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 roku oraz dla osób, które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy na skutek represji politycznych.

Dnia 21 września 2017 r. do Biura Rady Miejskiej wpłynęła petycja w sprawie przyznania prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej osobom, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 roku oraz osobom, które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały...

Petycja nr 2/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie podjęcia przez Prezydenta Miasta Tczewa i Radę Miejską w Tczewie wszelkich działań zmierzających do ochrony bulwaru nad Wisłą przed nadmierną zabudową i zachowaniem historycznej panoramy miasta.

Dnia 28 czerwca 2017 r. do Biura Rady Miejskiej wpłynęła petycja w sprawie podjęcia przez Prezydenta Miasta Tczewa i Radę Miejską w Tczewie wszelkich działań zmierzających do ochrony bulwaru nad Wisłą przed nadmierną zabudową i zachowaniem historycznej panoramy miasta.