Petycje - Prezydent Miasta

Sprawozdanie z petycji. Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku.



Sprawozdanie z petycji. Zbiorcza informacja o petycja rozpatrzonych w 2016 roku

 

 

 

Prawo do składania petycji ma podstawę w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. poz. 1195).

 

Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

 

W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. do Prezydenta Miasta Tczewa wpłynęła jedna petycja:

 

1. Petycja w sprawie zmiany lokalizacji dla spotkań psiej tresury złożona przez mieszkańców.

 

Przedmiotowa petycja została rozpatrzona pozytywnie, w efekcie czego wyznaczono nową, dogodną  lokalizację  na prowadzenie szkoleń dla czworonogów.

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                                             Prezydent Miasta

 

                                                                                                             Mirosław Pobłocki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Joanna Cholc

Zaakceptowała: Katarzyna Mejna – Sekretarz Miasta

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.06.2017
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 czerwca 2017 14:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Cholc
Ilość wyświetleń: 643
20 czerwca 2017 14:57 (Joanna Cholc) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 czerwca 2017 14:55 (Joanna Cholc) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)