Petycje - Prezydent Miasta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Petycja w sprawie naprawy (przebudowy) chodników mieszczących sie przy ul. Czyżykowskiej oraz ul. Kochanowskiego 2

1. Dnia 10.04.2017 wpłynęła petycja w sprawie naprawy (przebudowy) chodników mieszczących się przy ul. Czyżykowskiej oraz ul. Kochanowskiego 2. 2. Jako komórkę wiodącą wskazano Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji. 3. Petycja została rozpatrzona Pismem nr WOR.152.1.2017 z dnia 14.04.2017. Treść w załączeniu.

Petycja w sprawie zmiany lokalizacji dla spotkań psiej tresury

1. Dnia 02.06.2016 wpłynęła Petycja w sprawie zmiany lokalizacji dla spotkań psiej tresury. 2. Jako komórkę wiodącą wskazano Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym, komórka współpracująca Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji. 3. Petycja została rozpatrzona Pismem nr WOR.152.1.2016 z dnia 01.07.2016. Treść w załączeniu....