Informacje

Informacja o osiągniętych przez Gminę Miejską Tczew wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Informacja o osiągniętych przez Gminę Miejską Tczew wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 250 z późn. zm.):

 

Art. 3b. 1 Gminy są obowiązane osiągnąć do 31 grudnia 2020 r.:

1.      poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo;

2.      poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70 % wagowo.

 

 

Art. 3c. 1.Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

 1.      Do dnia 16 lipca 2013 r. do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

 2.      Do dnia 16 lipca 2020 r.  do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 

 

 

 

Wytworzył: Piotr Mikulak

Zaakceptował: Adam Modrzyński – Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.05.2017
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Adam Modrzyński – Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2017 13:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 823
02 sierpnia 2018 11:41 (Danuta Petka) - Dodanie załącznika [zalacznik_5_poziom_wymagany_w_2017_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2017 13:08 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [zalacznik_4_poziom_wymagany_w_2016_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2017 13:07 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [zalacznik_3_poziom_wymagany_w_2015_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)