Komunikaty-informacje

Projekt Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.


W załączeniu przedstawiamy do konsultacji projekt Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 

Konsultacje społeczne polegać będą na wyrażaniu opinii i uwag przedstawicieli organizacji pozarządowych w sprawie projektu Programu Współpracy na email: salkowska@um.tczew.pl lub osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Tczewie w terminie od 14 sierpnia do 12 września 2019 roku do godz.16.00.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Ewa Salkowska-Stubba, starszy inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska - Stubba                               

Zaakceptowała  Bożena Nowopolska - Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.08.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2019 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 153
14 sierpnia 2019 14:34 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_projektu_uchwaly__projekt_programu_wspolracy__gm_tczew_z _podmiotami_prowadzacymi_dzialalnosc_poz_publ_na_rok_2020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2019 14:34 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)