Komunikaty-informacje

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Tczewa.


Urząd Miejski w Tczewie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Tczewa na szkolenie w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. Nowe druki ofert wg Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2019 roku w sprawie  wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji  zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).

Termin szkolenia: 20 września 2019 roku (piątek) w godz. 15.00 -18.30 w Sali obrad Urzędu Miejskiego przy ul. 30 Stycznia 1.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia prosimy składać do dnia 16 września 2019 roku do godz. 15.30 na formularzu zgłoszeniowym w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub przesłać na adres e-mail: salkowska@um.tczew.pl

    

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska - Stubba                               

Zaakceptowała: Bożena Nowopolska - Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych                                                                                                   

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.08.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 sierpnia 2019 07:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 93
09 sierpnia 2019 07:48 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [program_szkolenia_w_dniu_20_wrzesnia_2019_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 sierpnia 2019 07:48 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [formularz__zgloszeniowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 sierpnia 2019 07:47 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)