Komunikaty-informacje (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

Protokół z posiedzenia Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 26.09.2016 r.

Wydział Spraw Społecznych przedstawia w załączeniu protokół z posiedzenia Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 26.09.2016 r.

Protokół z posiedzenia Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 22.08.2016 r.

Wydział Spraw Społecznych przedstawia w załączeniu protokół z posiedzenia Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 22.08.2016 r.