Urząd Miejski w Tczewie

Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych zobacz archiwum »

Wynik konkursu: Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu ,,Przeciwdziałania Patologiom Społecznym” :

 

a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii, integracja środowisk abstynenckich (prowadzenie klubów abstynenckich).

 

Rozdysponowana kwota na 2018 rok – 75.000 zł(Tabela nr 1A)

 

b) udzielanie  rodzinom, w których występują problemy alkoholowe   i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej,  a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie  (kontynuacja prowadzenia świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, klubów dla dzieci, młodzieży  i członków rodzin oraz innych placówek).


Rozdysponowana kwota na 2018 rok – 787.000 zł(Tabela nr 1B)

 

c) przeciwdziałanie  narkomanii (punkty konsultacyjne ds. Uzależnień).       

 

Rozdysponowana kwota na 2018 rok – 67.000 zł(Tabela nr 1C)

 

 

Wytworzyła: Łukasz Butkus                        

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Data wytworzenia dokumentu: 04.01.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 stycznia 2018 13:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 333
04 stycznia 2018 13:22 Dorota Prokopowicz - Dodanie załącznika [tabela_nr_1c.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2018 13:22 Dorota Prokopowicz - Dodanie załącznika [tabela_nr_1b.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2018 13:22 Dorota Prokopowicz - Dodanie załącznika [tabela_nr_1a.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl