Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

W związku z powyższym konkurs zostaje unieważniony na podstawie art. 18a ust.1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t. j.Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).

 

 

Wytworzyła: Róża Tasarz

Akceptacja: Bożena Nowopolska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.12.2016 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2016 13:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 693
14 grudnia 2016 13:45 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyniku_przeprowadzonego_konkursu_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2016 13:45 (Dorota Prokopowicz) - Usunięcie załącznika [ogloszenie_o_wyniku_przeprowadzonego_konkursu_ofert.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2016 13:42 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyniku_przeprowadzonego_konkursu_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)