Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych

Informacja o wysokości przyznanych dotacji dla Organizacji Pozarządowych na 2016 r. w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

- zadanie „A” - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii, integracja środowisk abstynenckich ( prowadzenie klubów abstynenckich ) 

 

 - zadanie „B” - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie  ( prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych; klubów dla dzieci, młodzieży  i członków rodzin oraz innych placówek ) 

 

- zadanie „C” – narkomania ( punkty konsultacyjne ds. uzależnień )

 

 - zadanie „D” - prowadzenie profilaktycznych programów informacyjno-edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, oraz prowadzenie zajęć profilaktyczno-terapeutycznych z osobami z problemem alkoholowym i narkomanii i ich rodzin

 

- zadanie „E” - organizacja programów, zajęć stanowiących alternatywne formy spędzenia czasu wolnego, szczególnie dla dzieci i młodzieży z grup ,,ryzyka” prowadzonych przez organizacje pozarządowe (zajęcia sportowe nie objęte cyklicznym kalendarzem imprez w formie współzawodnictwa).

 


Wytworzył: Łukasz Butkus

Akceptacja: Bożena Nowopolska Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.01.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 stycznia 2016 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 928
14 stycznia 2016 11:59 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [_zadanie_e.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2016 11:59 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [_zadanie_d.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2016 11:58 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [_zadanie_c.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)