Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych

Informacja o wyborze oferty z przeprowadzonego konkursu ofert na zadania własne Gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej należących do obszaru tematycznego „Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, obejmującego prowadzenie w 2013 r. monitoringu atmosfery na terenie Tczewa w automatycznych stacjach pomiarowych, zgodnie z wymaganiami Państwowego Monitoringu Środowiska”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Z PRZEPROWADZONEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NALEŻĄCYCH DO OBSZARU TEMATYCZNEGO                          „Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, obejmującego prowadzenie w 2013 r. monitoringu atmosfery na terenie Tczewa w automatycznych stacjach pomiarowych, zgodnie z wymaganiami Państwowego Monitoringu Środowiska”.

 

W wyniku dokonanej oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, w dniu 28 stycznia 2013 r. Komisja Oceniająca przedstawiła propozycję wysokości dotacji na realizację przedmiotowego zadania (tab. nr 1), którą następnie zatwierdził Prezydent Miasta Tczewa.

 

         Tabela nr 1

„Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska a także systemów pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła”, obejmującego prowadzenie w 2013 r. monitoringu atmosfery na terenie Tczewa w automatycznych stacjach pomiarowych, zgodnie z wymaganiami Państwowego Monitoringu Środowiska.

rozdział 90019 § 2810 kwota zaplanowana : 80.000,00 zł rozdysponowana 80.000,00 zł

Lp

 

podmiot – organizacja pozarządowa

 

nazwa zadania

termin

realizacji

zadania

koszt całkowity

zadania

przedstawiony                  w ofercie

kwota

oczekiwana

kwota zaakceptowana

przez

Prezydenta

 

 

uwagi

1

Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 80-243 Gdańsk,

ul. Brzozowa 15A

 

Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska oraz badań stanu środowiska

 

styczeń 2013 r.

- grudzień 2013 r.

 

103.100,00 zł

 

80.000,00 zł

 

80.000,00 zł

 

-

 

RAZEM

 

 

103.100,00 zł

80.000,00 zł

80.000,00 zł

-

 

Sporządził: Janusz Landowski                                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                Zatwierdzam:

                                                                                                                                          wz. Prezydenta Miasta

 

                                                                                                                                           /-/ Zenon Drewa

                                                                                                                                            Z-ca Prezydenta

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.01.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Komunalnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krzysztof Witosiński – Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 stycznia 2013 16:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 1167
31 stycznia 2013 16:36 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [wynik_konkursu_ogloszenie2013.pdf] do dokumentu.
31 stycznia 2013 16:34 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu.