Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Edukacyjnej Opieki Wychowawczej.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2019 w zakresie Edukacyjnej Opieki Wychowawczej. Z planowanej kwoty 70.000 zł, rozdysponowano środki w całości tj. 70.000 zł.

Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2019 w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Z planowanej kwoty 60.000 zł, rozdysponowano środki w całości tj. 60.000 zł.

Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2019 w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu. Z planowanej kwoty 570.000 zł, rozdysponowano kwotę 539.389 zł (zgodnie z punktem 1A) oraz 6.000 zł (zgodnie z punktem 1B).

Informacja o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2019 w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Informacja o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2019 w zakresie: Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Informacja o wysokości przyznanych dotacji dla Organizacji Pozarządowych na 2019 rok w zakresie: Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2019 w zakresie: Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Wynik konkursu na realizację zadań Gminy w zakresie Ochrony Zdrowia.

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych na rok 2019 w zakresie Ochrony Zdrowia. Z planowanej kwoty 50.000 zł, rozdysponowano środki w całości tj.50.000 zł.

Wynik konkursu: Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym

Urząd Miejski w Tczewie informuje o wysokości przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych z zakresu ,,Przeciwdziałania Patologiom Społecznym” : 1A: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii, integracja środowisk abstynenckich (prow

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo, w tym dla 17 osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy dla 25 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo, w tym dla 17 osób z niepełnosprawnością sprzężoną wybrano...