Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wynik przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na zadanie Miasta z zakresu pomocy społecznej: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla niepełnosprawnych dzieci żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

Informacja o wysokości przyznanych dotacji dla Organizacji Pozarządowych na 2016 r. w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym

- zadanie „A” - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii, integracja środowisk abstynenckich ( prowadzenie klubów abstynenckich ) - zadanie „B” - udzielanie rodzin