Informacja o przyznanych dotacjach dla organizacji pozarządowych (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wyborze oferty z przeprowadzonego konkursu ofert na zadania własne Gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej należących do obszaru tematycznego „Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, obejmującego prowadzenie w 2013 r. monitoringu atmosfery na terenie Tczewa w automatycznych stacjach pomiarowych, zgodnie z wymaganiami Państwowego Monitoringu Środowiska”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Z PRZEPROWADZONEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NALEŻĄCYCH DO OBSZARU TEMATYCZNEGO „Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, obejmującego prowadzenie w 2013 r. monitoringu atmosfery na terenie