Komunikaty

Werdykt Sądu konkursowego o rozstrzygnięciu Konkursu na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu ul. Krętej i wschodniego odcinka ul. Podgórnej w Tczewie”.

W dniu 24 stycznia 2017 r. ogłoszono konkurs na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu ul. Krętej i wschodniego odcinka ul. Podgórnej w Tczewie”. Do dnia 27 stycznia uczestnicy mogli zadawać pytania do konkursu. 31 stycznia opublikowano odpowiedzi na pytania konkursowe, zadane przez uczestników. Na prośbę uczestników udostępniono również materiały dodatkowe – inwentaryzację fotograficzna terenów opracowania. Do dnia 20 marca 2017 r. na konkurs wpłynęły 4 prace, które spełniły wymogi regulaminowe.

Prace zostały poddane ocenie na posiedzeniu Sądu konkursowego w dniu 27 marca 2017 r.

 

Zespół sędziowski w składzie:

Przewodniczący:

dr hab. inż. arch. Daniel Załuski – Politechnika Gdańska Wydział Architektury

Członkowie Sądu:

Pan Marcin Górny – Gmina Miejska Tczew, Miejski Zarząd Dróg

Pani Paulina Kremer – Fundacja Pokolenia

Pan Daniel Piechowski – „Zieleń dla Tczewian”

 

postanowił przyznać dwie równorzędne pierwsze nagrody w wysokości 15 000 zł brutto dla:

 

  • zespołu autorskiego z Warszawy w składzie Maciej Kaufman i Marcin Maraszek za pracę 101100 w części dotyczącej opracowania zagospodarowania terenu ul. Krętej

oraz

  • zespołu autorskiego ze Starogardu Gdańskiego w składzie Anna Piechnik i Michał Piechnik za pracę 181014 w części dotyczącej opracowania zagospodarowania terenu ul. Podgórnej.

 

Wystawa pokonkursowa prac odbędzie się w dniach 4 kwietnia 5 maja 2017 r. w hallu gmachu głównego Urzędu Miejskiego w Tczewie przy pl. Piłsudskiego 1 na I piętrze.

 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu przez Sąd Konkursowy:

 

Ze względu na małą liczbę prac, a jednocześnie konieczność oceny dwóch lokalizacji, jury zdecydowało się zmienić kryteria przyznawania nagród i dać 2 równorzędne nagrody, jedną dla zespołu, który najlepiej opracował koncepcję ul. Krętej, a drugą dla zespołu, który najlepiej opracował koncepcję ul. Podgórnej.

 

Nagroda dla pracy nr 101100 za koncepcję ul. Krętej

Praca stanowi właściwe wywarzenie możliwości aranżacji ciągu pieszego i pieszo-jezdnego, w miejscu istniejącego skrótu pomiędzy ul. Wąską i Ogrodową. Ze względu na konfigurację terenu nie było możliwe zaprojektowanie całego ciągu jako pochylni. Projektanci nie próbowali za wszelką cenę przekształcić ulicy w przestrzeń uniwersalną. Zaproponowali przebudowę istniejących schodów z właściwym wskazaniem lokalizacji dla gazonów kwiatowych, ławek, spoczników, dojść i dojazdów do posesji. Wskazali również eksponowane miejsce dla lokalizacji płaskorzeźby, która może równie dobrze być inną formą plastyczną. Zastosowali beton architektoniczny jako wiodący, nowoczesny materiał. Praca daje rozwiązanie nowoczesne, a jednocześnie pasujące do lokalnej zabudowy. Odpowiada na zapotrzebowanie mieszkańców.

 

Nagroda dla pracy nr 181014 za koncepcję ul. Podgórnej

Praca proponuje przebudowę ul. Podgórnej w „woonerf”. Łączy w jeden pomysł realizację ulicy jako ciągu pieszo-jezdnego o uspokojonym ruchu i ciągu pieszego ze schodami. Praca nie jest nadmiernie przeładowana pomysłami. Aranżacja przestrzeni pozwala na przyszłe jej zagospodarowanie, zgodne z oczekiwaniami mieszkańców. Kompozycja pozostaje otwarta na ich inicjatywy, co jest ogromną wartością pracy. Projektanci w maksymalnym stopniu zachowali kamienną nawierzchnię jezdni, dzięki czemu ulica nie straci swoich historycznych walorów. Część rozebranej kostki będzie można wykorzystać przy przebudowie ulicy. Uzyskane wyspy pomiędzy jezdnią stanowią atrakcyjne platformy dla miejsc wypoczynku, zieleni, ogródków gastronomicznych i możliwych, przestrzennych działań plastycznych. Platformy te są mądrze powiązane z wejściami do budynków. Planowana jezdnia wije się we właściwy sposób, dając szansę na możliwość realizacji zjazdów z posesji, które w przyszłości będą zabudowane. Praca zachowuje historyczny charakter ulicy, nie stara się zasłonić spektakularnego widoku na Wisłę.

 

 

 

Wytworzyła: Joanna Waszyńska

Zaakceptował: Jolanta Śliwińska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.03.2017
Dokument wytworzony przez: Wydział Rozwoju Miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Śliwińska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2017 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka-Śmietanka
Ilość wyświetleń: 1438
31 marca 2017 13:07 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [nagroda_dla_lokalizacji_ul_podgorna_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 marca 2017 13:06 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [nagroda_dla_likalizacji_ul__podgorna_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 marca 2017 13:06 (Agnieszka Przyłucka-Śmietanka) - Dodanie załącznika [nagroda_dla_lokalizacji_ul_kreta.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)