Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Werdykt Sądu konkursowego o rozstrzygnięciu Konkursu na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu ul. Krętej i wschodniego odcinka ul. Podgórnej w Tczewie”.

W dniu 24 stycznia 2017 r. ogłoszono konkurs na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania terenu ul. Krętej i wschodniego odcinka ul. Podgórnej w Tczewie”. Do dnia 27 stycznia uczestnicy mogli zadawać pytania do konkursu. 31 stycznia opublikowano odpowiedzi na pytania konkursowe, zadane przez...