Interpelacje i zapytania

Interpelacja złożona w dniu 15 marca 2019 r. przez radnego Kazimierza Mokwę

1.  Radny zwrócił się z prośbą o informację, czy podjęto działania i jakie w zakresie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Jana Sobieskiego w Tczewie.

Ze zgłoszeń mieszkańców na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa od 11 i 18 grudnia 2017 roku widnieje potwierdzona przez policję zła organizacja ruchu.

Czy służby miejskie korzystają z informacji na ww. mapie o zagrożeniach umieszczanych przez mieszkańców i potwierdzanych przez policję? Jakie podjęto działania w zakresie usuwania potwierdzonych zagrożeń?

Radny wnioskuje o zainstalowanie na skrzyżowaniu ww. ulic, świateł na tzw. lewoskręcie, co znacznie poprawiłoby płynność ruchu i bezpieczeństwo podróżnych.

 

Radny załączył mapkę z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ze strony https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html#

 

2. Z-ca Prezydenta Miasta Adam Burczyk przekazał odpowiedź Zakładu Usług Komunalnych – Miejskiego Zarządu Dróg w Tczewie, który poinformował, że: „W naszej opinii Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest istotnym elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Niestety do czasu otrzymania szczegółowych pisemnych informacji bezpośrednio od służb porządkowych, które to weryfikują zamieszczane na mapie zgłoszenia nieprawidłowości, posiadamy jedynie dostęp do ogólnych informacji dotyczących danych nieprawidłowości. Tak w przypadku zgłoszeń dokonanych na mapie 5, 11 i 18 grudnia 2017 r. nie otrzymaliśmy ze strony Komendy Powiatowej Policji w Tczewie jakichkolwiek informacji dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości. Ze szczątkowych informacji zamieszczonych na mapie zagrożeń możemy się jedynie domyślać, że zgłoszenia te dotyczyły działania sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, Sobieskiego, Grunwaldzkiej. Ta zaś od dłuższego czasu stanowi przedmiot naszych obserwacji, z uwagi na docierające do nas sygnały mieszkańców o rzekomo jej wadliwym działaniu. Działanie programu sygnalizacji świetlnej było weryfikowane i wykluczono tu możliwość niewłaściwego ustawienia tzw. „czasów międzyzielonych”. Cały zaś program sygnalizacji świetlnej funkcjonuje zgodnie z wymaganiami warunków technicznych. Nie potwierdzamy zatem informacji o zgłaszanych nieprawidłowościach. Obserwowane sytuacje, gdy na dwóch wzajemnie kolizyjnych strumieniach ruchu znajdują się pojazdy w ruchu, są efektem zbyt późnego przekraczania przez kierujących linii sygnalizatora z palącym się już żółtym lub zapalającym się czerwonym sygnałem drogowym (nadmierna prędkość). Istotnie jednym z rozwiązań jakie mogłoby wpłynąć na poprawę sytuacji na samym skrzyżowaniu jest utworzenie dodatkowych sygnalizatorów dla relacji lewoskrętów. Niestety funkcjonująca na skrzyżowaniu sygnalizacja świetlna jest jedną z najstarszych w mieście i co za tym idzie posiada przestarzałą instalację, sterownik czy maszty wysokie o ograniczonym wysięgu i nie nadaję się do jakiejkolwiek modernizacji czy rozbudowy. Jedynym słusznym rozwiązaniem byłaby tu budowa nowej rozbudowanej sygnalizacji, której sterownik mikroprocesorowy realizowałby pracę w trybie akomodacyjnym tj. cyklicznym i zmiennoczasowym, w którym ustalona jest pewna sekwencja faz, a czasy ich trwania są zmienne i zależne od chwilowych charakterystyk ruchu przesyłanych z detektorów takich jak np. pętle indukcyjne czy kamery detekcji wizyjnej. Przybliżony koszt wykonania takiego zadania wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej branży inżynierii ruchu oraz elektrycznej i wykonaniem robót budowlanych to ok. 350.000 zł, a czas realizacji całość to blisko rok. Niestety plan budżetowy jednostki nie zabezpiecza środków finansowych, które pozwalałyby wdrożyć takie zadanie do realizacji”.

 

 

 

Wytworzyła: Natalia Piotrowska Biuro Rady Miejskiej w Tczewie

Zaakceptowała: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta Tczewa

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.03.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Biuro Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 marca 2019 08:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 153
01 kwietnia 2019 13:38 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 marca 2019 08:36 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)