Interpelacje i zapytania

Zapytanie złożone na sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2019 r. przez radnego Krystiana Cieśnika

1. Radny zwrócił się z zapytaniem czy składki pobierane przez kluby piłkarskie w Tczewie nie są za wysokie (80-110 zł)? Czy Miasto nie powinno stworzyć działu, który miałby nadzór nad klubami dofinansowanymi środkami pieniężnymi?


2. Z-ca Prezydenta Miasta Adam Urban poinformował, że zwrócono się do klubów o przesłanie informacji dotyczącej wysokości ewentualnych opłat, jakie wnoszą rodzice za udział w szkoleniu dzieci i młodzieży.

Nadmienił, iż Wydział Spraw Społecznych realizuje zadania w zakresie dofinansowania m.in. klubów sportowych. W 2018 roku z budżetu Urzędu na szkolenie dzieci i młodzieży rozdysponowano kwotę 428.209 złotych (w tym na piłkę nożną 125.240 złotych), natomiast w roku 2019 rozdysponowano 492.889 złotych (w tym na piłkę nożną 182.425 złotych).

Pracownik Wydziału przeprowadza procedurę konkursową, tj. ogłasza konkursy ofert, sporządza umowy, rozlicza przyznane dotacje na podstawie faktur i innych dokumentów składanych przez organizacje do sprawozdań końcowych z realizacji zadań, dokonując tym samym kontroli finansowej.

Zatem nie widzimy potrzeby utworzenia działu, który miałby nadzór nad klubami otrzymującymi dotacje.

Po otrzymaniu danych o wysokości ewentualnych opłat pobieranych przez Kluby, poinformujemy Pana osobnym pismem.

 

3. Z-ca Prezydenta Miasta Adam Urban przekazał w załączeniu kserokopie pism dotyczące wysokości opłat wnoszonych przez rodziców za udział w szkoleniu dzieci i młodzieży, złożone przez poniższe kluby:

a) Klub Sportowy „Pogoń” w Tczewie.

b) Kolejowy Klub Sportowy „Unia” w Tczewie.

c) Uczniowski Klub Sportowy „Orły” w Tczewie.

d) Młodzieżowy Klub Sportowy „Gryf” w Tczewie.

 

Jednocześnie poinformował, że Stowarzyszenie Piłkarskie ,,Wisła” w Tczewie nie udzieliło informacji w powyższej sprawie. 

Wytworzyła: Natalia Piotrowska Biuro Rady Miejskiej w Tczewie

Zaakceptowała: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta Tczewa

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.02.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Biuro Rady Miejskiej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lutego 2019 09:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 201
15 marca 2019 12:42 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 marca 2019 13:09 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [zal_do_pkt_3__kserokopie_pism_przeslanych_przez_kluby_sportowe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 marca 2019 13:07 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)