Dzierżawa

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w najem boks handlowy numer 12 na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (ul. F. Żwirki)

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie II piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, położonej na targowisku miejskim w Tczewie przy ul. Żwirki, boks handlowy numer 12, o powierzchni 14,50 metrów kwadratowych w hali numer I, oznaczonej...

Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części dachu hali targowej nr I na targowisku przy ulicy Franciszka Żwirki w Tczewie, o powierzchni dziesięć metrów kwadratowych, w celu posadowienia wolnostojącego nośnika LED reklamującej targowisko miejskie pod nazwą MANHATTAN.

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie, drugie piętro, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części dachu hali targowej nr I na targowisku przy ulicy Franciszka Żwirki w Tczewie, o powierzchni...