Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Uczniowskim Klubie Sportowym Karate Tradycyjnego z siedzibą w Tymawie, wpisanym pod nr 37 do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.


Informacja z kontroli przeprowadzonej w Uczniowskim Klubie Sportowym Karate Tradycyjnego z siedzibą w Tymawie, wpisanym pod nr 37 do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Uczniowski Klub Karate Tradycyjnego z siedzibą

w  Tymawie.

Termin przeprowadzenia kontroli: 23 maja 2019 roku.

Zakres kontroli:

  1. Prawidłowość realizacji zadania publicznego zgodnie z umową nr 176/02/2019 z dnia 5 marca 2019 roku pn. ,,Prowadzenie zajęć Karate Tradycyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w gminie Tczew”.     
  2. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: Brak

 

 

Wytworzyła: Ewa Salkowska - Stubba                             

Zaakceptowała:  Bożena Nowopolska  - Naczelnik  Wydziału Spraw Społecznych

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.06.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Spraw Społecznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bożena Nowopolska - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2019 10:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 134
12 czerwca 2019 10:54 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)