Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Informacja z przeprowadzonej kontroli projektu " Sięgnijmy po więcej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew"– termin kontroli: 28.02.2018r. – 02.03.2018r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli projektu " Sięgnijmy po więcej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew"– termin kontroli: 28.02.2018r. – 02.03.2018r.

 

Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Okopowa 21 / 27, 80 – 810 Gdańsk

 

Nazwa kontrolowanej jednostki:

Urząd Miejski w Tczewie Plac Marszałka J. Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tczew

Miejsce wizyty monitoringowej: ul. Obrońców Westerplatte 18, 83 -110 Tczew

 

Termin przeprowadzenia kontroli: 28.02.2018r. – 02.03.2018r.

 

Zakres kontroli:

kontrola projektu nr: RPPM.03.02.01-22-0167/15

tytuł projektu: " Sięgnijmy po więcej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew"

działanie: 03.02. Edukacja ogólna

projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020

 

Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: -

 

Katarzyna Mejna

Sekretarz Miasta

 

 

 

 

Wytworzyła: Danuta Petka

Akceptacja: Katarzyna Mejna Sekretarz Miasta

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.11.2018r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny i Kadr
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Katarzyna Mejna - Sekretarz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2018 09:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Danuta Petka
Ilość wyświetleń: 279
23 listopada 2018 09:07 (Danuta Petka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)