Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Gdańsku z zakresu Opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym – termin kontroli: 05.09.2017r. – 06.11.2017r.

Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie 36, 80 – 853 Gdańsk Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tc

Informacja z kontroli dot. przygotowania do rozwinięcia Zastępczych Miejsc Szpitalnych przez Szkołę Podstawową nr 12 przy ul. Topolowej 23 w Tczewie.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Szkoła Podstawowa nr 12 ul.Topolowa 23 w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 05.12.2017 r. Zakres kontroli: Wykonywanie zadań obronnych: przygotowanie do rozwinięcia Zastępczych Miejsc Szpitalnych. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: brak zaleceń pokontrolnych.

Informacja z kontroli z kontroli Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. Termin przeprowadzenia kontroli: 06.12.2017 r. Zakres kontroli: kontrola eksploatacji Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Tczewie

Informacja z kontroli dot. prawidłowości wykonania zadania dotowanego przez Gminę Miejską Tczew – budynek przy ul. Rybackiej 9 w Tczewie.

Nazwa kontrolowanej jednostki: właściciele budynku przy ul. Rybackiej 9 w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 24.10.2017 r. Zakres kontroli: sprawdzenie prawidłowości wykonania zadania, dotowanego przez Gminę Miejską Tczew, polegającego na remoncie elewacji tylnej budynku przy ul. Rybackiej 9 w Tczewie.

Informacja z kontroli dot. prawidłowości wykonania zadania dotowanego przez Gminę Miejską Tczew – budynek przy ul. Krótkiej 20 w Tczewie

Nazwa kontrolowanej jednostki: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Krótkiej 20 w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 03.10.2017 r. Zakres kontroli: sprawdzenie prawidłowości wykonania zadania, dotowanego przez Gminę Miejską Tczew, polegającego na remoncie elewacji frontowej budynku przy ul. Krótkiej 20 w Tczewie....

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Gdańsku - termin kontroli: 25.09.2017r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Gdańsku - termin kontroli: 25.09.2017r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80 – 810 Gdańsk; Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego...

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Domu Kultury KRS: 0000 0981 84 w dniu 29 maja 2017.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Domu Kultury KRS: 0000 0981 84 w dniu 29 maja 2017 r. Nazwa kontrolowanej jednostki: Fundacji Domu Kultury Termin przeprowadzenia kontroli: 29 maja 2017r.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego KRS: 0000 0413 49 w dniu 29 maja 2017.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego KRS: 0000 0413 49 w dniu 29 maja 2017 r. Nazwa kontrolowanej jednostki: Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego KRS: 0000 0413 49 w dniu 29 maja 2017.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego KRS: 0000 0413 49 w dniu 29 maja 2017 r. Nazwa kontrolowanej jednostki: Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego