Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Polską Organizację Turystyczną w Warszawie – termin kontroli: 18.09.2017 r. – 22.09.2017 r.

Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Polska Organizacja Turystyczna Departament Funduszy Europejskich, 00 – 613 Warszawa ul. Chałubińskiego 8; Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tczew ( Partner Projektu ) Termin przeprowadzenia kontroli:

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Usług Komunalnych w Tczewie w terminie 15.10.2017r.-10.11.2017r.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Zakład Usług Komunalnych w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 15.10.2017r. – 10.11.2017r. Zakres kontroli: Gospodarka pieniężna i rozrachunki.

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie w terminie 17.11.2017r.-14.12.2017r.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 17.11.2017r. – 14.12.2017r. Zakres kontroli: Realizacja planu finansowego wydatków.

Informacja z kontroli dot. prawidłowości wykonania zadania dotowanego przez Gminę Miejską Tczew – budynek przy Pl. Hallera 1 w Tczewie.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Pl. Hallera 1 w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 04.12.2017 r. Zakres kontroli: sprawdzenie prawidłowości wykonania zadania, dotowanego przez Gminę Miejską Tczew, polegającego na remoncie elewacji frontowej budynku przy Pl. Hallera 1 w Tczewie.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego KRS: 0000 0100 11 w dniu 31 maja 2017r.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego KRS: 0000 0100 11 w dniu 31 maja 2017 r. Nazw

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu „Kolory Życia” KRS: 0000 3288 40 w dniu 30 maja 2017r.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu „Kolory Życia” KRS: 0000 3288 40 w dniu 30 maja 2017. Nazwa kontro

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego KRS: 0000 0413 49 w dniu 30 maja 2017r.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego KRS: 0000 0413 49 w dniu 30 maja 2017 r. Nazwa kont

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Kole Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym KRS: 0000 0660 92 w dniu 31 maja 2017 r.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Kole Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Intelektualnym KRS: 0000 0660 92 w dniu 31 maja 2017 r. Nazwa kontr