Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowym Klubie Sportowym ,,Gryf” w Tczewie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000651958.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowym Klubie Sportowym ,,Gryf” w Tczewie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000651958. Nazwa kontrolowanej jednostki: Młodzieżowy Klub Sportowy ,,Gryf” w Tczewie. Termin przeprowadzenia kontroli: 17 maja 2018 roku.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Piłkarskim ,,Wisła” w Tczewie, numer 46 w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Piłkarskim ,,Wisła” w Tczewie, numer 46 w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę Tczewskiego. Nazwa kontrolowanej jednostki: Stowarzyszenie Piłkarskie ,,Wisła” w Tczewie.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Uczniowskim Klubie Sportowym ,,Dwójka” w Tczewie, numer 42 w ewidencji uczniowskich klubów sportowych, prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Uczniowskim Klubie Sportowym ,,Dwójka” w Tczewie, numer 42 w ewidencji uczniowskich klubów sportowych, prowadzonej przez Starostę Tczewskiego. Nazwa kontrolowanej jednostki: Uczniowski Klub Sportowy ,,Dwójka” w Tczewie.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Uczniowskim Klubie Sportowym ,,Orły” w Tczewie, numer 39 w ewidencji uczniowskich klubów sportowych, prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Uczniowskim Klubie Sportowym ,,Orły” w Tczewie, numer 39 w ewidencji uczniowskich klubów sportowych, prowadzonej przez Starostę Tczewskiego. Nazwa kontrolowanej jednostki: Uczniowski Klub Sportowy ,,Orły” w Tczewie. Termin przeprowadzen

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie w dniu 22 marca 2018 roku

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tczewie w dniu 22 marca 2018 roku Nazwa kontrolowanej jednostki:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie

Informacja z kontroli na terenie cmentarza komunalnego w Tczewie przy ul. Rokickiej, przeprowadzonej w dniu 30.10.2017 r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli na terenie cmentarza komunalnego w dniu 30.10.2017 r. Nazwa kontrolowanej jednostki: zarządca cmentarza komunalnego – p. Aleksander Alchimowicz Termin przeprowadzenia kontroli: 30.10.2017 r.

Informacja z kontroli na terenie cmentarza komunalnego w Tczewie przy ul. Rokickiej, przeprowadzonej w dniu 29.08.2017 r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli na terenie cmentarza komunalnego w dniu 29.08.2017 r. Nazwa kontrolowanej jednostki: zarządca cmentarza komunalnego – p. Aleksander Alchimowicz Termin przeprowadzenia kontroli: 29.08.2017 r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli w firmie OLI MONOPOLI-1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kwidzynie, ul. Mieszka I, nr 2A w terminie 19-21.03.2018r.

Nazwa kontrolowanej jednostki: „OLI MONOPOLI-1” sp. z o.o. Termin przeprowadzenia kontroli: 19-21.03.2018r. Zakres kontroli: Weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 roku dla punktu sprzedaży usytuowanego w 83-110 Tczew, ul. St. Kard. Wyszyńs

Informacja z kontroli w Niepublicznym Przedszkolu „Fantazja” w Tczewie przy ul. Obrońców Tczewa 12

Nazwa jednostki kontrolowanej: Niepubliczne Przedszkole „Fantazja” Termin kontroli: 27 lutego 2018 r. Zakres kontroli: Liczba uczniów w przedszkolach, szkoł