Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z kontroli dot. prawidłowości wykonania zadania dotowanego przez Gminę Miejską Tczew w dniu 17.07.2018 r. – budynek przy ul. Krótkiej 9 w Tczewie

Informacja z kontroli dot. prawidłowości wykonania zadania dotowanego przez Gminę Miejską Tczew w dniu 17.07.2018 r. – budynek przy ul. Krótkiej 9 w Tczewie. Nazwa kontrolowanej jednostki: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Krótkiej 9 w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 17.07.2018 r. Zakres kontroli:...

Informacja z kontroli dot. prawidłowości wykonania zadania dotowanego przez Gminę Miejską Tczew w dniu 17.07.2018 r. – budynek przy ul. Krótkiej 10 w Tczewie

Informacja z kontroli dot. prawidłowości wykonania zadania dotowanego przez Gminę Miejską Tczew w dniu 17.07.2018 r. – budynek przy ul. Krótkiej 10 w Tczewie. Nazwa kontrolowanej jednostki: współwłaściciel budynku przy ul. Krótkiej 10 w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 17.07.2018 r. Zakres kontroli: sprawdzenie...

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Archiwum Państwowe w Gdańsku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tczewie – termin kontroli: 13.09.2018r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Archiwum Państwowe w Gdańsku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tczewie – termin kontroli: 13.09.2018r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wałowa 5, 80 – 858 Gdańsk Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie Plac Marszałka Piłsudskiego...

Informacja z przeprowadzonej kontroli projektu " Sięgnijmy po więcej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew"– termin kontroli: 28.02.2018r. – 02.03.2018r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli projektu " Sięgnijmy po więcej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej Tczew"– termin kontroli: 28.02.2018r. – 02.03.2018r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego...

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 w Tczewie w dniu 11 września 2018 roku

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 w Tczewie w dniu 11 września 2018 roku Nazwa kontrolowanej jednostki: Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tczewie

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Zamkowa” przy ul. Zamkowej 26 w Tczewie, prowadzonej przez Stowarzyszenie Tczewski Klub Abstynenta ,,Sambor” z siedzibą w Tczewie przy ul. Orzeszkowej 6 w dniu 06 września 2018 roku.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Świetlicy Socjoterapeutycznej „Zamkowa” Termin przeprowadzenia kontroli: 06 września 2018 roku Zakres kontroli: Sprawdzenie zgodności w

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie w terminie 09.07.2018r. – 27.07.2018r.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 09.07.2018r. – 27.07.2018r. Zakres kontroli: Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Niepublicznym Przedszkolu „Blue Kids”w Tczewie w terminie 19.06.2018r. – 29.06.2018r.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Niepubliczne Przedszkole „Blue Kids” w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 19.06.2018r. – 29.06.2018r. Zakres kontroli: Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2017 roku. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: Nie wydano zaleceń pokontrolnych