Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli Departament Administracji Publicznej w Warszawie – P/18/007 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Perspektywie Finansowej 2014 -2020

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli Departament Administracji Publicznej w Warszawie – P/18/007 – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Perspektywie Finansowej 2014 -2020 Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Najwyższa Izba Kontroli Departament Administracji Publicznej, ul. Filtrowa 57, 00 –...

Informacja z kontroli dot. prawidłowości wykonania zadania dotowanego przez Gminę Miejską Tczew w dniu 21.12.2018 r. – budynek przy Pl. Hallera 15 w Tczewie.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Pl. Hallera 15 w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 21.12.2018 r. Zakres kontroli: sprawdzenie prawidłowości wykonania zadania, dotowanego przez Gminę Miejską Tczew, polegającego na remoncie elewacji frontowej - I etap (remont IV kondygnacji) - budynku przy Pl....

Informacja z kontroli dot. prawidłowości wykonania zadania dotowanego przez Gminę Miejską Tczew w dniu 21.09.2018 r. – kościół farny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 21.09.2018 r. Zakres kontroli: sprawdzenie prawidłowości wykonania zadania, dotowanego przez Gminę Miejską Tczew, polegającego na przeprowadzeniu prac konserwatorskich przy rokokowym konfesjonale (z

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Archiwum Państwowe w Gdańsku – termin kontroli: 20.09.2018r. – 21.09.2018r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Archiwum Państwowe w Gdańsku – termin kontroli: 20.09.2018r. – 21.09.2018r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wałowa 5, 80 – 858 Gdańsk Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie Plac Marszałka Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tczew ...

Informacja z kontroli w Szkole Podstawowej Nr 11 w Tczewie

Nazwa kontrolowanej jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie. Termin przeprowadzenia kontroli: 20 lipca 2018 r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Gdańsku – termin kontroli: 07.11.2018r. – 09.11.2018r. oraz 13.11.2018r. – 16.11.2018r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Gdańsku – termin kontroli: 07.11.2018r. – 09.11.2018r. oraz 13.11.2018r. – 16.11.2018r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek...

Informacja z przeprowadzonej kontroli projektu " Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tczewa "– termin kontroli: 02.11.2017r. – 29.11.2017r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli projektu " Gminny Program Rewitalizacji Miasta Tczewa "– termin kontroli: 02.11.2017r. – 29.11.2017r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Regionalnych, ul. Okopowa 21 / 27, 80 – 810 Gdańsk Nazwa kontrolowanej...

Informacja z kontroli dot. prawidłowości wykonania zadania dotowanego przez Gminę Miejską Tczew w dniu 30.10.2018 r. – budynek przy ul. Podgórnej 3 w Tczewie

Informacja z kontroli dot. prawidłowości wykonania zadania dotowanego przez Gminę Miejską Tczew w dniu 30.10.2018 r. – budynek przy ul. Podgórnej 3 w Tczewie. Nazwa kontrolowanej jednostki: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Podgórnej 3 w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 30.10.2018 r. Zakres kontroli:...

Informacja z kontroli dot. prawidłowości wykonania zadania dotowanego przez Gminę Miejską Tczew w dniu 30.10.2018 r. – budynek przy ul. Okrzei 11 w Tczewie

Informacja z kontroli dot. prawidłowości wykonania zadania dotowanego przez Gminę Miejską Tczew w dniu 30.10.2018 r. – budynek przy ul. Okrzei 11 w Tczewie. Nazwa kontrolowanej jednostki: właściciele nieruchomości przy ul. Okrzei 11 w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 30.10.2018 r. Zakres kontroli: sprawdzenie prawidłowości...

Informacja z kontroli dot. prawidłowości wykonania zadania dotowanego przez Gminę Miejską Tczew w dniu 09.11.2018 r. – budynek przy ul. Krótkiej 13 w Tczewie

Informacja z kontroli dot. prawidłowości wykonania zadania dotowanego przez Gminę Miejską Tczew w dniu 09.11.2018 r. – budynek przy ul. Krótkiej 13 w Tczewie. Nazwa kontrolowanej jednostki: właściciel budynku przy ul. Krótkiej 13 w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 09.11.2018 r. Zakres kontroli: sprawdzenie prawidłowości...