Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z kontroli przeprowadzonej w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej w Tczewie w maju 2017 roku

Nazwa kontrolowanej jednostki: jednostki budżetowe-placówki oświatowe Gminy Miejskiej w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: maj 2017 roku Zakres kontroli: Zebranie skontrum (spisów zbiorczych) dokumentacji jedn

Informacja z kontroli w Żłobku „Małe Jagódki” w Tczewie przy ul. Al. Zwycięstwa 6

Nazwa jednostki kontrolowanej: Żłobek „Małe Jagódki” Zakres kontroli: kontrola warunków i jakości świadczonej opieki; liczba dzieci uczęszczająca do żłobka w 2017 r. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: zaleceń nie wydano Wytworzyła: Wiesława Tomczak Zaakceptowała: Sylwia Olek- Naczelnik Wydziału...

Informacja z kontroli w Żłobku „FlexKids” w Tczewie przy al. Solidarności 19

Nazwa jednostki kontrolowanej: Żłobek „FlexKids” Zakres kontroli: kontrola warunków i jakości świadczonej opieki; liczba dzieci uczęszczająca do żłobka w 2017 r. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: zaleceń nie wydano Wytworzyła: Wiesława Tomczak Zaakceptowała: Sylwia Olek- Naczelnik Wydziału Edukacji ...

Informacja z kontroli w Żłobku „ToTu” w Tczewie przy ul. 30 Stycznia 28B

Nazwa jednostki kontrolowanej: Żłobek „ToTu” Zakres kontroli: kontrola warunków i jakości świadczonej opieki; liczba dzieci uczęszczająca do żłobka w 2017 r. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: zaleceń nie wydano Wytworzyła: Wiesława Tomczak Zaakceptowała: Sylwia Olek- Naczelnik Wydziału Edukacji

Informacja z kontroli w Żłobku „Melodica” w Tczewie przy ul. Kubusia Puchatka 1

Nazwa jednostki kontrolowanej: Żłobek „Melodica” Termin kontroli: 15 grudnia 2017 r. Zakres kontroli: kontrola warunków i jakości świadczonej opieki; liczba dzieci uczęszczająca do żłobka w 2017 r. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: zaleceń nie wydano Wytworzyła: Wiesława Tomczak Zaakceptowała: Sylwia Olek-...

Informacja z kontroli w Żłobku Nr 38 Pozytywnych Inicjatyw w Tczewie przy ul. Paderewskiego 19 E/1

Nazwa jednostki kontrolowanej: Żłobek Nr 38 Pozytywnych Inicjatyw Termin kontroli: 13 grudnia 2017 r. Zakres kontroli: kontrola warunków i jakości świadczonej opieki; liczba dzieci uczęszczająca do żłobka w 2017 r. Informacja o wydanych zaleceniach pokontrolnych: zaleceń nie wydano Wytworzyła: Wiesława Tomczak Zaakceptowała: Sylwia...

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Polską Organizację Turystyczną w Warszawie – termin kontroli: 18.09.2017 r. – 22.09.2017 r.

Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Polska Organizacja Turystyczna Departament Funduszy Europejskich, 00 – 613 Warszawa ul. Chałubińskiego 8; Nazwa kontrolowanej jednostki: Urząd Miejski w Tczewie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tczew ( Partner Projektu ) Termin przeprowadzenia kontroli:

Informacja z przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Usług Komunalnych w Tczewie w terminie 15.10.2017r.-10.11.2017r.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Zakład Usług Komunalnych w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 15.10.2017r. – 10.11.2017r. Zakres kontroli: Gospodarka pieniężna i rozrachunki.