Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Gospodarczym Kociewie w Tczewie, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000349221.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Gospodarczym Kociewie w Tczewie, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000349221.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Klubie Sportowym ,,Wisła” w Tczewie, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000742223.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Klubie Sportowym ,,Wisła” w Tczewie, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000742223. Nazwa kontrolowanej jednostki: Klub Sportowy ,,Wisła” w Tczewie.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Kolejowym Klubie Sportowym ,,Unia” w Tczewie, numer 4 w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Kolejowym Klubie Sportowym ,,Unia” w Tczewie, numer 4 w ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

Informacja z przeprowadzonej kontroli w „Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji” w Tczewie w terminie 28.05.2019 r. – 07.06.2019 r.

Nazwa kontrolowanej jednostki: „Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji” w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 28.05.2019 r. – 07.06.2019 r. Zakres kontroli: Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontroln

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień „OKNO” przy ul. Placu Św. Grzegorza 5 w Tczewie

Informacja z kontroli przeprowadzonej wPunkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień „OKNO” przy ul. Placu Św. Grzegorza 5 w Tczewie, prowadzonej przez Stowarzyszenie Terapii i Profilaktyki Szkolnej „Przemiana” z siedzibą w Tczewie przy ul. Pla

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w Gdańsku – Termin kontroli 24.01.2019 r. – 14.03.2019 r.

Informacja z przeprowadzonej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w Gdańsku – Termin kontroli 24.01.2019 r. – 14.03.2019 r. Instytucja przeprowadzająca kontrolę: Państwowa Inspekcja Pracy - Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy, ul. Okopowa 7, 80 – 819 Gdańsk; Oddział w Starogardzie Gdańskim 83 -200 Starogard...

Informacja z przeprowadzonej kontroli w firmie TWISTER BAR „OSEDLOWY Z KLASA” Przemysław Farbisz z siedzibą w Tczewie, ul. Aleja Solidarności 9 w terminie 15-22.05.2019r.

Nazwa kontrolowanej jednostki: TWISTER BAR „OSIEDLOWY Z KLASĄ” Przemysław Farbisz Termin przeprowadzenia kontroli: 15-22.05.2019r. Zakres kontroli: Weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 roku dla pun

Informacja z kontroli w Niepublicznym Przedszkolu „Małe Jagódki” w Tczewie przy Al. Zwycięstwa 6

Nazwa jednostki kontrolowanej: Niepubliczne Przedszkole „Małe Jagódki” Termin kontroli: 24 kwietnia 2019 r. Zakres kontroli: Liczba uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych publicznych prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu