Dokumentacja przebiegów i efektów kontroli

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Fundacja Domu Kultury z siedzibą w Tczewie

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Fundacji Domu Kultury z siedzibą w Tczewie. Nazwa kontrolowanej jednostki: Fundacja Domu Kultury z siedzibą w Tczewie. Termin przeprowadzenia kontroli: 25.06.2019 r. Zakres kontroli: 1) Prawidłowość realizacji zadania publicznego zgodnie z umową nr 65/01/2019 z dn. 31.01.2019 roku pn. ”Kontynuacja...

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Tczewie przy ul. Czyżykowskiej 69.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 1 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Tczewie przy ul. Czyżykowskiej 69. Nazwa kontrolowanej jednostki: Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Tczewie przy ul. Czyżykowskiej 69.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Tczewskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku z siedzibą w Tczewie.

Nazwa kontrolowanej jednostki: Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Tczewie. Termin przeprowadzenia kontroli: 28.06.2019 r.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tczewie w dniu 26 czerwca 2019 roku

Nazwa kontrolowanej jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tczewie Termin przeprowadzenia kontroli: 26 czerwca 2019 roku Zakres kontroli: 1. Postępowanie z dokumentacją własną jednost

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie przy ul. Obrońców Westerplatte 18.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie przy ul. Obrońców Westerplatte 18. Nazwa kontrolowanej jednostki: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Tczewie przy ul. Obrońców Westerplatte 18.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Polskich Kolejach Państwowych S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 2-4, 80-852 Gdańsk.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Polskich Kolejach Państwowych S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 2-4, 80-852 Gdańsk. Nazwa kontrolowanej jednostki: Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku przy ul.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Uczniowskim Klubie Sportowym Karate Tradycyjnego z siedzibą w Tymawie, wpisanym pod nr 37 do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Uczniowskim Klubie Sportowym Karate Tradycyjnego z siedzibą w Tymawie, wpisanym pod nr 37 do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Uczniowskim Klubie Sportowym ,,Krawiec” przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tczewie, wpisanym pod nr 5 do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Uczniowskim Klubie Sportowym ,,Krawiec” przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tczewie, wpisanym pod nr 5 do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Tczewskiego.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Gospodarczym Kociewie w Tczewie, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000349221.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Gospodarczym Kociewie w Tczewie, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000349221.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Klubie Sportowym ,,Wisła” w Tczewie, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000742223.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Klubie Sportowym ,,Wisła” w Tczewie, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000742223. Nazwa kontrolowanej jednostki: Klub Sportowy ,,Wisła” w Tczewie.