Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Miejska Tczew
https://www.bip.tczew.pl

Uchwała Nr XL/361/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do rady miejskiej w Tczewie

Załączniki:

Uchwała Nr XL/361/2018 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do rady miejskiej w Tczewie [267.38 KB]