Majątek Gminy

Obrót mieniem komunalnym w okresie od dnia 01102003 r do 30092004 r

Stan gruntów Gminy Miejskiej Tczew na dzień 30-09-2003 r. -
871, 58.38 ha , wartość - 87.232.510,60zł


sprzedaż w drodze przetargu

24 działki - 1,54.34 ha , wartość - 725.109,00zł

sprzedaż bezprzetargowa
6 działek - 0,70.97 ha, wartość - 51.346,00zł

sprzedaż na poszerzenie

3 działki - 0,05.79 ha, wartość - 8.920,00zł

sprzedaż na własność z użytkowania wieczystego

3 działki - 0,10.96 ha, wartość - 50.000,00zł


Razem ubyło: 2,42.06 ha, wartość - 831.375,04zł

Grunty nabyte na własność Gminy Miejskiej Tczew

na podstawie decyzji zatwierdzającej podział

1 działka - 0,17.35 ha , wartość - 20.768,00zł

na podstawie umów notarialnych

8 działek - 1,54.42 ha, wartość - 63.435,97zł

Razem przybyło: 1,71.77 ha, wartość - 84.203,97zł


Stan gruntów na dzień 30-09-2004 r.

873,30.15 ha, wartość - 86.630.729,89zł
Wytworzył: Janusz Kortas
Zaakceptował: Wojciech Janicki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-04-18
Dokument wytworzony przez: Administrator
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2007 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1485
18 kwietnia 2008 09:41 (Administrator) - Zmiena treści dokumentu.
14 grudnia 2007 13:39 (Administrator) - Utworzenie dokumentu.