Majątek Gminy

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od dnia 1 10 2003 r do dnia 30 09 2004 r

Informacja
o stanie mienia komunalnego za okres od dnia 1. 10. 2003 r. do dnia 30. 09. 2004 r.

Zgodnie ze złożoną informacją o stanie mienia komunalnego stan gruntów Gminy Miejskiej w Tczewie na dzień 30. 09. 2003 r. wynosił 871,58.38 ha.

I. W okresie od dnia 1. 10. 2003 r. do dnia 30. 09. 2004 r. stan gruntów Gminy Miejskiej w Tczewie uległ powiekszeniu z tytułu:

1. na podstawie umów notarialnych

- ulica Nadbrzeżna - działka nr 374 0,06.55 ha
- ulica Kusocińskiego, Bema – działki nr 58,54,45/3 0,03.13 ha
- ulica Sambora, Samborówny – działka nr 159/2 0,00.83 ha
- ulica Pomorska, Gdańska – działki nr 235/10, 235/2 1,41.86 ha
- ulica Elżbiety – działka nr 83/2 0,02.05 ha
razem: 1,54.42 ha

2. na podstawie decyzji zatwierdzającej podział
- ulica Braci Grimm – działka nr 11/11 0,17.35 ha
Razem: rozdział I 1,71.77 ha

871,58.38 ha + 1,71.77 ha
ogółem: 873,30.15 ha


Informacje zawarte w rozdziale I przedstawia tabela nr 1.

II. Sprzedaż mienia z ogólnej powierzchni 873,30.15 ha
- sprzedaż w drodze przatargu 1,54.34 ha
w tym:
budownictwo jednorodzinne 1,27.78 ha
budownictwo wielorodzinne 0,22.61 ha
handlowo – usługowe 0,03.95 ha

- sprzedaż bezprzetargowa 0,70.97 ha
w tym:
Urząd Gminy Tczew 0,04.29 ha
Parafia Rzymsko-Katolicka 0,66.24 ha
ENERGA 0,00.44 ha

- sprzedaż bezprzetargowa na poszerzenie istniejących
działek (bud. jednorodzinne) 0,05.79 ha

- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania
w prawo własności - -

- sprzedaż bezprzertargowa na własność
z użytkowania wieczystego 0,10.96 ha

Razem: rozdział II 2,42.06 ha

873,30.15 ha – 2,42.06 ha
ogółem: 870,88.09 ha

Stan gruntów Gminy Miejskiej na dzień 30. 09 2004 r. wynosi 870,88.09 ha

Informacje zawarte w rozdziale II przedstawia tabela nr 2.

Ogółem sprzedano 143 lokale mieszkalne o powierzchni 7.572,35 m2 na łączną kwotę 1.442.459 zł., do budżetu wpłynęło 1.209.417 zł.

Wytworzył: Janusz Kortas

Zaakceptował: Wojciech Janicki

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-04-18
Dokument wytworzony przez: Administrator
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2007 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1502
18 kwietnia 2008 12:42 (Administrator) - Dodanie załącznika.
18 kwietnia 2008 12:42 (Administrator) - Dodanie załącznika.
18 kwietnia 2008 09:41 (Administrator) - Zmiena treści dokumentu.