Majątek Gminy (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obrót mieniem komunalnym w okresie od dnia 01102003 r do 30092004 r

Stan gruntów Gminy Miejskiej Tczew na dzień 30-09-2003 r. - 871, 58.38 ha , wartość - 87.232.510,60zł sprzedaż w drodze przetargu 24 działki - 1,54.34 ha , wartość - 725.109,00zł sprzedaż bezprzetargowa 6 działek - 0,70.97 ha, wartość - 51.346,00zł sprzedaż na poszerzenie 3 działki - 0,05.79 ha, wartość...

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od dnia 1 10 2003 r do dnia 30 09 2004 r

Informacja o stanie mienia komunalnego za okres od dnia 1. 10. 2003 r. do dnia 30. 09. 2004 r. Zgodnie ze złożoną informacją o stanie mienia komunalnego stan gruntów Gminy Miejskiej w Tczewie na dzień 30. 09. 2003 r. wynosił 871,58.38 ha. I. W okresie od dnia 1. 10. 2003 r. do dnia 30. 09. 2004 r. stan gruntów Gminy Miejskiej...