Dług publiczny (2006)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o zobowiązaniach miasta Tczewa wg stanu na 31122006r

I. Zaciągnięte kredyty ogółem - 9.000.000 zł · stan zobowiązań z tytułu kredytów na 31.12. 2006r. - 3.000.000 zł w tym: przypadający do spłaty w 2007r. - 823.350 zł § raty - 750.000 zł § odsetki - 73.350 zł II. Zaciągnięte pożyczki ogółem - ---- w tym: przypadające do spłaty w 2007r. - ---- § raty - ---- §...