Dług publiczny (2004)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o zobowiązaniach miasta Tczewa wg stanu na 31122004r

I. Zaciągnięte kredyty ogółem - 9.000.000 zł · stan zobowiązań z tytułu kredytów na 31.12. 2004r. - 4.500.000 zł w tym: przypadający do spłaty w 2005r. - 870.000 zł § raty - 750.000 zł § odsetki - 120.000 zł II. Zaciągnięte pożyczki ogółem - ---- w tym: przypadające do spłaty w 2005r. -...