Budżet

Uchwała Nr 181/g128/O/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15.10.2018r. w sprawie możliwości wykupu obligacji komunalnych

 

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 października 2018 roku przyznająca Gminie Miejskiej Tczew możliwość wykupu obligacji komunalnych w  kwocie 4.000.000 zł na warunkach określonych poniżej:

  1. Emisja obligacji komunalnych nastąpi w ilości 4.000 sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 każda – na łączną kwotę 4.000.000 zł.
  2. Obligacje wyemitowane zostaną w jednej serii A18 o wartości 4.000.000 zł.
  3. Emisja obligacji nastąpi w 2018 roku,
  4. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez propozycję nabycia skierowana do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
  5. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęcie4m okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
  6. Wykup obligacji komunalnych nastąpi w 2029 roku.

 

 

Wytworzyła: J.Bielecka

Zaakceptowała : Helena Kullas-Skarbnik Miasta

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.10.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas - Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 października 2018 14:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dorota Prokopowicz
Ilość wyświetleń: 198
18 października 2018 14:45 (Dorota Prokopowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2018 14:45 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_181g128ov18_skladu_orzekajacego_rio_z_15102018_w_sprawie_m ozliwosci_wykupu_obligacji_komunalnych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 października 2018 14:44 (Dorota Prokopowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)