Budżet

Uchwała Nr 167/g128/B/II/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 września 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Tczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.09.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Budżetu i Podatków
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Helena Kullas – Skarbnik Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 października 2013 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Przyłucka
Ilość wyświetleń: 675
10 października 2013 15:22 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie załącznika [uchwala__nr_167g128bii13_rio_z_dnia_25092013_w_sprawie_opinii_o_przed lozonej_przez_prezydenta_miasta_tczewa_informacji_o_przebiegu_wykonani a_budzetu_za_i_polrocze_2013_roku.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 października 2013 15:21 (Agnieszka Przyłucka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)