Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 150/g128/B/II/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 września 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Tczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Tczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.

Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2017r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r.

Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku przedstawia wykonanie