Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2017r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r.

Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2017 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku przedstawia wykonanie

Uchwała Nr 089/g128/O/II/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27.07.2017r. w sprawie możliwości wykupu obligacji komunalnych

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 lipca 2017 roku przyznająca Gminie Miejskiej Tczew możliwość wykupu obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000 zł na warunkach określonych poniżej: Emisja obligacji komunalnych nastąpi w ilości 8.000 szt