Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 025/g128/D/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Tczewie na rok 2018 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Tczewa na lata 2018-2033 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Tczewie na rok 2018 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Tczewa na lata 2018-2033 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. ...

Uchwała Nr 175/g128/F/III/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Tczewa na lata 2018-2033

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Tczewa na lata 2018-2033