Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 025/g128/D/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2018r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Tczewie na rok 2018 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Tczewa na lata 2018-2033 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Tczewie na rok 2018 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Tczewa na lata 2018-2033 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. ...