Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 139/g128/B/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Tczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Tczewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku. Wytworzyła: Joanna Bielecka

Informacji z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2018r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r.

Informacja z wykonania budżetu miasta Tczewa za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku przedstawia wykonanie budżetu miasta...