Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 182/g128/K/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15.10.2018r. w sprawie możliwości spłaty pożyczki.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 października 2018 roku przyznająca Gminie Miejskiej Tczew możliwość spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wysokości 100.000 zł na realizację zadania pn. „Realizacja dwó

Uchwała Nr 181/g128/O/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15.10.2018r. w sprawie możliwości wykupu obligacji komunalnych

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 października 2018 roku przyznająca Gminie Miejskiej Tczew możliwość wykupu obligacji komunalnych w kwocie 4.000.000 zł na warunkach określonych poniżej: Emisja