Budżet (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za IV kwartał 2012r.

Rb-27S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kwartał 2012r. Rb-28S- sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2012r. Rb-N - sprawozdanie o stanie należności za IV kwartały 2012r. Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kwartały 2012r. Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie...