Budżet (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2011r.

Rb-27S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2011r. Rb-28S- sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2011r. Rb-N - sprawozdanie o stanie należności za 2011r. Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2011r. Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2011r.

Zarządzenie Nr 43/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.III – 31.III.2012r.

Zarządzenie Nr 43/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.III – 31.III.2012r.

Zarządzenie Nr 27/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 07 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok

Zarządzenie Nr 27/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 07 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r

Zarządzenie Nr 22/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.II – 29.II.2012r.

Zarządzenie Nr 22/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.II – 29.II.2012r.

Zarządzenie Nr 17/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniające Zarządzenie Nr 504/2011 Prezydenta Miasta Tczewa w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.I – 31.I.2012r.

Zarządzenie Nr 17/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniające Zarządzenie Nr 504/2011 Prezydenta Miasta Tczewa w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochod&

Zarządzenie Nr 16/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok

Zarządzenie Nr 16/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok &nb

Zarządzenie Nr 15/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2012 rok

Zarządzenie Nr 15/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta na 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy