Budżet (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 114/2013 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok

Zarządzenie Nr 114/2013 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 1 ustawy z

Zarządzenie Nr 113/2013 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.V – 31.V.2013r.

Zarządzenie Nr 113/2013 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.V – 31.V.2013r.

Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2013r.

Rb-27S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2013r Rb-28S- sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2013r Rb-N - sprawozdanie o stanie należności za I kwartały 2013r Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kwartał 2013r Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za...