Budżet (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 87/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok

Zarządzenie Nr 87/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok Na podstawie art

Zarządzenie Nr 75/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok

Zarządzenie Nr 75/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 200

Zarządzenie Nr 67/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok

Zarządzenie Nr 67/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Zarządzenie Nr 66/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.IV – 30.IV.2012r.

Zarządzenie Nr 66/2012 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 29 marca 2012r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na okres od 1.IV – 30.IV.2012r.

Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2012.

Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I kwartał 2012. Rb-27S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2012r. Rb-28S- sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2012r. Rb-N - sprawozdanie o stanie należności za I kwartał 2012r.