Budżet (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za I półrocze 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za I półrocze 2009 r.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I półrocze 2009 r.

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I półrocze 2009 r.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I półrocze 2009 r.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I półrocze 2009 r.