Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 090/g128/O/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10.06.2019r. w sprawie możliwości wykupu obligacji komunalnych

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2019 roku przyznająca Gminie Miejskiej Tczew możliwość wykupu obligacji komunalnych w kwocie 9.000.000 zł na warunkach określonych poniżej: 1. Emisja obligacji komunalnych nastąpi w i

Informacje o samorządowej gospodarce finansowej miasta Tczewa za 2018 rok

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1877 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości następujące informacje:

Uchwała Nr 064/g128/R/I/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Tczewa za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Tczewa sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.