Budżet (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za II kwartał 2013r.

Rb-27S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za II kwartał 2013 r. Rb-28S- sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2013 r. Rb-N - sprawozdanie o stanie należności za II kwartał 2013 r. Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kwartał 2013 r. Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie...